Bireysel Portföy Yönetimi

Bireysel portföy yönetimi; kolektif yatırım kuruluşlarının portföyleri hariç olmak üzere, finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına, doğrudan veya dolaylı bir menfaat sağlamak üzere imzalanan portföy yönetimi sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetilmesidir. 

Bireysel portföy yöneticiliği, müşterilerin mali durumuna, risk-getiri tercihlerine ve yatırım süresine uygun portföyler oluşturulması ve yönetilmesi, söz konusu portföylerin takip edilmesi ve müşterinin SPK’nın ilgili düzenlemeleri uyarınca bilgilendirilmesi hizmetini kapsar.

Parite